Vertrouwen. Wat kun jij hierover vertellen, Jeltje?

Via via

De uitnodiging om in gesprek te gaan met een nieuwe opdrachtgever komt bijna altijd tot stand via via. Hiermee bedoel ik dat het contact negen van de tien keer ontstaat doordat de services van Jeltje Residential Projects van mond tot mond gaan. Mijn vaste ontruimer, mijn favoriete makelaar of de bewindvoerder die omhoog zit, zij nemen contact met mij op. Zij weten dat er werk aan de winkel is voordat de volgende stap, een verkoopklare woning aan de markt aanbieden, kan worden gezet. Elke ontruiming en verhuizing kent uitdagingen. In welk tempo is woningontruiming gewenst? Gaat het om een grote of een kleine inboedel? Is er achterstand in de schoonmaak en is de styling gedateerd? Via mijn netwerk komt woningontruiming in Den Haag door Jeltje Residential Projects tot stand. Vertrouwen speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van nieuwe opdrachten.

Vraagje

En dan krijg ik een telefoontje. Jeltje, als jij een woning ontruimt, dan neem je toch niet alleen de waardevolle spullen mee? Een terechte vraag. Want wat vertrouw je de ontruimer allemaal toe? Om welke groepen inboedel gaat het? Gaat het om het in kaart brengen van inboedel voor hergebruik en het afvoeren van onbruikbare inboedel (grof vuil)? Of gaat ook het om het beoordelen van waardevolle inboedel en ondersteuning bij het selecteren van inboedel van emotionele waarde? Als professioneel woningontruimer in Den Haag en omstreken laat Jeltje Residential Projects de opdrachtgever vooraf weten wat er gaat gebeuren. Lees meer over mijn werkwijze en het plan van aanpak op www.jeltje.nl

Vertrouwen

Voordat ik de sleutel ontvang en aan de slag ga in de ontruimen woning is er veel gebeurd. De intake in de woning heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever heeft alle vragen gesteld. Jeltje Residential Projects heeft alle vragen beantwoord en is op zoek gegaan naar de juiste aanpak. De samenwerking wordt bevestigd in de opdrachtbevestiging waarin kosten, opbrengsten en planning zijn vastgelegd. In het door de opdrachtgever gewenste tempo wordt met vaste partners de woning ontruimd. Alle betrokkenen: de opdrachtgever, taxateurs, verhuizers en schoonmakers weten waar ze aan toe zijn. De communicatie hierover is helder en transparant. Deze zorgvuldige en overzichtelijke aanpak zorgt al jaren voor zorgeloze en professionele woningontruimingen tussen Leiden en Rotterdam.

Ik ben trots op de relaties in mijn netwerk en het vertrouwen dat ik ontvang en dat ik mag geven.

Jeltje, wat kun jij vertellen over vertrouwen?

“Geen vertrouwen in iets wordt gebrek aan vertrouwen in alles. “

-Alfred Lord Tennyson-

Engelse dichter 1809-1892